Vi er sertifisert for å foreta kontroll av våtrom i henhold til krav i TEK 10, NITO Takst.