Daglig leder har utdanning i prosjektadministrasjon fra BI. Dette i tillegg til mangeårig erfaring i prosjektledelse av komplekse byggeprosjekter har gitt oss en erfaringsbase som vi komme våre kunder til stor nytte.

Med utgangspunkt i våre sentrale godkjenninger kan vi bistå på alle nivåer i byggeprosessen:

  • planlegging, byggesøknader
  • prosjektering, tegninger
  • ansvarlig utførende
  • forhandle kontrakter og styre byggeprosessen fram til ferdig produkt både med hensyn til kvalitet og kostnader