Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Les mer om boligtaksering