Vi har sentral godkjenning for følgende områder:

  • Søker (for alle typer tiltak) i Tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering ( bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i Tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse ( bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i Tiltaksklasse 2
  • Uavhengig kontrollerende. Overordnet ansvar for kontroll i Tiltaksklasse 2

Dette kan bidra til en forenkling av byggeprosessen ved at vi kan bistå på alle nivåer i byggeprosessen fra planlegging, søknadsprosessen mot kommunen, prosjektering/tegning av prosjektet og eventuelt gjennomføring og kontroll av det.