Avhengig av prosjektets størrelse og type kan vi enten tegne ut nødvendige tegninger på egen hånd eller få andre til å bistå med tilstrekkelig tegningsunderlag.