Vi kan bistå med å utarbeide et anbudsgrunnlag, føre forhandlinger om rammevilkår for jobben og forhandle fram en avtale basert på korrekte kontraktsvilkår.