Boligtaksering omfatter en rekke takstprodukter som er laget for bestemte formål eller for å beskrive bestemte forhold ved boligen. Tjenestene innen boligtaksering omfatter følgende takstprodukter:

  • boligsalgsrapport
  • verdi-/lånetakst
  • tilstandsrapport
  • forhåndstakst
  • byggelånsoppfølging
  • reklamasjonsrapport
  • energimerking av boliger
  • våtromsrapport

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Verditakst beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser.

Takstmenn tilsluttet Norsk takst tilbyr også tilstandsrapporter som beskriver avvik fra byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Reklamasjonsrapport

En del byggearbeider ender dessverre i konflikt hvor oppdragsgiver og utførende ikke blir enige om størrelsen på sluttoppgjøret eller kvaliteten på det utførte arbeidet. Vi kan bistå med å finne en løsning basert på Norske Standarder og riktige avtalevilkår.

Uavhengighet

Alle medlemmer i Norsk takst er underlagt strenge krav til uavhengighet. Takstene de leverer skal være upåvirket av partsinteresser. Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til domstolloven gjelder i rettsvesenet.

Taushetsplikt

Takstmenn tilsluttet Norsk takst er vant til å behandle fortrolige opplysninger. Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt. Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.