Vi kan brygger.

Hvert bryggeprosjekt er forskjellig og må ha sin egen løsning. Det vesentlige er fundamentering og forankring.

Vi har kompetanse til å prosjektere og kvalitetssikre dette. Vi benytter kun syrefast stål til konstruktive deler, syrefaste bolter og skruer og kjemisk anker til forankring

Videre kan det da benyttes trelast som er Impregnert, Kebony, Royalimpregnert eller Kreosot etter eget ønske.

Vi tilbyr fastpris på ferdig brygge, så ta kontakt med oss i dag